Archeological Reports

بهرام دوم در گویوم و برم دلک

Author:
Milad Vandaee

شاهنشاهی ساسانیان(224- 651.م) را مي‌توان يكي از پررونق‌ترين و طلايي‌ترين دوران‌هاي فرهنگ، هنر و معماري در تاريخ و باستان‌شناسي ايران دانست. نقوش برجسته‌ي اين دوره يكي از هنرهاي مهم و نمادین است كه عموماً كاربردي سلطنتي دارد، و تنها توسط خاندان ساسانی اجازه ی استفاده از این سبک هنری وجود داشته است. اما در دوران بهرام دوم، فضای استفاده از این هنر کمی بازتر می شود و ما می توانیم انعطاف هنری آن را بیشتر مشاهده کنیم، هر چند پس از مرگ بهرام دوم، دیگر چنین اتفاقی رخ نمی دهد. نگارنده طي سه بررسي خصوصي در سالهاي 1387 ، 1389 و 1390  در منطقه‌ي فارس، كرمانشاه و سلماس از تمامي نقوش اين دوران ديدن كرده و سعي در بازبيني و تدوين اين نقوش داشته‌ام. هدف ما در این مقاله شناسایی هویت شاهان موجود در دو نقش برجسته ی گویوم و برم دلک دو است، و تلاش بر آن داریم تا هنرمند و سبک هنری آن را بهتر بازشناسیم، در این میان به طور اختصار نیز سخنی از نقش برجسته برم دلک سه انجام خواهد گرفت.

LIKE THIS ARTICLE? SHARE IT!